Ochrana osobních údajů

 

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.     Udělujete tímto souhlas společnosti mojemadarsko.cz, s.r.o se sídlem Na hlinách 1843/2A, Praha, 18200 Česká republika, IIČ: 05888492 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 271677 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-        jméno a příjmení

-        název společnosti

-        adresa

-        e-mail

-        telefonní číslo

2.     Jméno, příjmení, název společnosti, adresu, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem  vystavení a evidence certifikátů o absolvování bezplatných edukačních kurzů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3.     Při procházení webových stránek online.mojemadarsko.eu IP adresa, délka návštěvy, URL adresa, aktuální verze prohlížeče a operačního systému jsou zaznamenávány. S výše uvedeným zpracováním návštěvník stránky uděluje svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@mojemadarsko.eu

4.   Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a.     Poskytovatel softwaru TudásPiac

b.     Společnost Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

c.      Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.     Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-        vzít souhlas kdykoliv zpět,

-        požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

-        vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-        požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-        na přenositelnost údajů,

-        podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

;